Charles Zhou / Frank Zheng
Credit Suisse
Judy Zhang
Citi
Zeyu Yao / Yada Li
CICC
May Yan / Alex Ye
UBS
Ran Zhao / Mahanxu Wu
China Securities
Thomas Chong
Jefferies
Gigi Chen
CMB International
Li Wan
Bocom International
Cindy Wang
China Renaissance
Tingting Ma / Anfeng Ni
Guosheng Securities
Hanyang Wang
86 Research
Tian X Hou
T. H. Capital
Leon Qi / Michael Zeng
Daiwa
Jian Li / Yuxuan Chen
Huatai Securities