Judy Zhang
Citi
Zeyu Yao / Yada Li
CICC
May Yan / Alex Ye
UBS

Ran Zhao / Mahanxu Wu

China Securities

Thomas Chong
Jefferies
Gigi Chen
CMB International
Li Wan
Bocom International

Cindy Wang

China Renaissance

Tingting Ma / Anfeng Ni
Guosheng Securities
Hanyang Wang
86 Research
Tian X Hou
T. H. Capital

Leon Qi / Michael Zeng

Daiwa

Jian Li / Yuxuan Chen
Huatai Securities
Hannah Han
Nomura